Wat is een decaan? Een schooldecaan is een leraar die leerlingen helpt bij profielkeuze, bij studie- en beroepskeuze, of bij de keuze van vakken. Anders gezegd: een studieadviseur of loopbaanadviseur op een middelbare school.

Het decanaat op De Passie Rotterdam wordt verzorgd door de heer F.B. Struik.

Hij is decaan voor vmbo-tl, havo en vwo. Je eerste aanspreekpunt is je mentor, maar als je dat wilt, kun je met de decaan een afspraak maken voor een adviesgesprek.

E-mail:                  fst@passie.net

Plaats:                  lokaal 014 (achterin computerlokaal)

Spreekuur:         maandag na 14:30 uur

                                dinsdag na 14:30 uur

                                woensdag na 15:30 uur                  

                                (donderdagmiddag en vrijdag niet aanwezig)